‘VERTROUWEN VERBEELD’ PROJECTEN

Theodoor Gilissen Bankiers onderzoekt begrip ‘vertrouwen’ met kunstenaar Heidi Linck

Heidi Linck

Tanja Nagel, bestuursvoorzitter: “Binnen Theodoor Gilissen moeten wij leren om meer met de cliënt te praten in plaats van hen alleen te woord te staan. Onze cliëntgroep is niet meer homogeen en dus is het voor ons ook essentieel om zelf diversiteit in huis te halen. Andersdenkenden naast ‘de oude rentmeester’. Om intern en extern een inhoudelijk goede discussie te voeren over essentiële zaken als vertrouwen, transparantie en onzekerheid. Daarin past het om kunstenaars binnen te halen. Een kritische en creatieve blik, iemand die discussie aanwakkert. Om Heidi Linck als kunstenaar ons volledige vertrouwen te geven is een eerste stap. Wij moeten daarmee aan haar het vertrouwen geven dat wij dagelijks van cliënten vragen.”

Heidi LinckHeidi Linck: “Tot dit project was voor mij alleen de oppervlakte van de financiële sector zichtbaar. De buitenkant, zoals de sector en de media die, in onderlinge samenwerking of juist niet, samen creëren. Ook bij Theodoor Gilissen is er een buitenkant. Een huid, een schil die zorgvuldig is vormgegeven en in stand gehouden wordt door onder andere marketing en interne afspraken over kleding en gedrag. Aanvankelijk dacht ik dat die huid alleen voor buitenstaanders ondoorlaatbaar was. In het onderzoek ontdekte ik dat dat voor de bank ook kan gelden. Zij hebben die afspraken nodig om vertrouwen onder de cliënten te scheppen en te houden. Maar tegelijk zitten er onder die huid een heleboel waardevolle kwaliteiten, zoals onderlinge diversiteit, eigen initiatief, creativiteit en anders denken. Kwaliteiten, die de voorspelbaarheid kunnen doorbreken en hiermee zowel waardevol als bedreigend kunnen zijn. Het zijn tegelijk dezelfde kwaliteiten als die van een kunstenaar verwacht worden. Ik vind het interessant om te kijken of de bank die kwaliteiten intern herontdekt en herwaardeert door ze extern toe te laten, via mij als kunstenaar.”

Heidi Linck“Wat er in mijn werk als geheel in doorsijpelt is opnieuw dat niets is wat het lijkt en dat in zaken die mij aanvankelijk irriteren juist de aanleiding voor het werk kan liggen. In dit geval was dat mijn constatering dat ik daar niet kan observeren zonder zelf geobserveerd te worden, waar ik mij aanvankelijk ongemakkelijk bij voelde. Het was ook de constatering dat er inderdaad sprake is van verschillen tussen mij als kunstenaar en de bankiers, niet alleen wat betreft ons werk maar ook in cultuur en achtergrond. Dan worden die verschillen al snel persoonlijk en komt het dichtbij. Voor ik er aan begon had ik gedacht dat ik me hierdoor misschien onzeker zou gaan voelen, maar nu het zich voordoet vind ik het alleen maar interessant en blijken ook die verschillen weer een inspiratiebron te zijn voor mijn project.”

Heidi Linck behoorde in 2009 tot de tien geselecteerde kunstenaars voor de Prix de Rome, dé kunst- en architectuurprijs van Nederland voor kunstenaars tot 35 jaar.