DE AANPAK VAN ART PARTNER

GEZOCHT: leiders met lef

Onze visie is dat het binnen organisaties normaal én noodzakelijk gevonden wordt om altijd één of meerdere kunstenaars in huis te hebben. Om scherp te houden, te bevragen, te verwonderen, te verbazen, om mee te werken aan actuele vraagstukken… Dat vergt leiders met lef.

‘Vertrouwen verbeeld’: een oefening in vertrouwen en durf

Andersdenkenden kunnen nieuwe zuurstof geven aan de organisatiecultuur. Dat past in een beleid van diversiteit binnen de organisatie en bij het streven naar het doorbreken van oude culturen en het in huis halen van creativiteit, innovatie en nieuwe energie.

Cultuur en gedrag observeren en doorgronden vanaf de zijlijn, is iets wat veel kunstenaars van nature doen. Door samenwerking met medewerkers kunnen de twee partijen observaties, visies en hun manier van werken uitwisselen. Door de synergie van deze samenwerking kunnen begrippen als ‘vertrouwen’ een nieuwe invulling krijgen. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat medewerkers en directie de samenwerking met kunstenaars als een bildungsreise ervaren.

Hoe zoín samenwerking eruit ziet?

Dat hangt uiteraard af van de vraag. Maar u kunt bijvoorbeeld denken aan:

A question a day…
Zou het niet geweldig zijn? Uw medewerkers krijgen een half jaar lang elke dag “a question a day”. Een of meerdere kunstenaars bevragen en beluisteren. Ze bevragen de kern van jullie bestaan. Ze bevragen alles wat ze tegenkomen. Concreet geven ze jullie in ieder geval een half jaar lang “a question a day”. Daaruit voort komen verschillende projecten. Die worden op maat ontwikkeld door de kunstenaars i.s.m. directie.

Of een intensieve samenwerking…
Een of meerdere kunstenaars die 6 – 9 maanden enkele dagen per week binnen uw organisatie aanwezig zijn. Naast observaties en terugkoppelingen, naast inspiratie en verfrissende inzichten, vragen wij de kunstenaar een project te ontwikkelen waarbij de betreffende medewerkers en/of klanten direct betrokken en geraakt worden.

Of om te proeven en snel nieuwe energie met blijvende waarde te geven…
Een of meerdere kunstenaars die een maand lang elke dag enkele medewerkers en/of klanten bevragen over prangende onderwerpen en direct via bestaande en nieuwe communicatie uitingen hun (visuele) reactie geven op alles wat ze zien en tegenkomen.

Of…
Het unieke karakter van samenwerking met kunstenaars zit hem in de unieke benadering.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de praktische invulling? Dan kunt u contact opnemen met:

Robert Tordoir,
robert@art-partner.nl
of 06 48409132

Sandra Boer,
sandra@art-partner.nl
of 06 55196542